LTV WORLD:LTV SHOW:‘’የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን በመመስረት ሂደት ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል’’ የአብን ሊቀመንበር ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ

እናመሰግናለን! ለጏደኞች ህ አጋራ!

ይሔን ቪዲዮ አልዎደዱትም. ለምላሹ እናመሰግናለን!

ተጨመረ Raya
43,668 እይታ

NEW

ክፍል
AmharicNews

የእርስዎ አስተያየት ይለጥፉ

አስተያየቶች

አስተያየት ለመስጠት የመጀምርያ ይሁኑ